FINANČNÍ SLUŽBY

Finanční poradenství provádí kvalifikovaný člověk poskytující odborný názor na finanční problematiku. Pomáhá v řešení životních potřeb v oblasti domácího hospodaření, což znamená poskytování rad ohledně nakládání s rodinnými financemi, navrhování finančního rozpočtu, vytváření soukromého majetku, finanční investování do soukromých a veřejných subjektů. Finanční poradce zpravidla poučí klienta o ideálním řešení dané problematiky či navrhne nebo přímo řešení realizuje. Poradce může být placen klientem či provizně od finanční instituce. U našeho finančního poradenství si zakládáme nejen na profesionalitě a odbornosti řešení, ale zároveň také na příjemné atmosféře a vytvoření důvěry mezi klientem a poradcem. Náš tým odborníků vám je připraven pomoci vyřešit jakékoliv finanční problémy či nezávisle poradit před velkou životní investicí.

Pro podnikatele

Finanční poradenství pro podnikatele je jedna z mnoha služeb, které Flexi Finance poskytují. Zpracujeme vám firemní rozpočet, poradíme v jakých oblastech investovat a v jakých naopak šetřit a také pojistíme vaše provozovny a inventáře. Sjednáme vám nejen pojištění vašich zaměstnanců, ale také pojištění celé flotily vozidel či vaší odpovědnosti jako podnikatele. Náš tým odborníků je připraven na malé, střední i velké firmy a je schopen se přizpůsobit jakékoliv situaci.

Finanční plánování je činnost vedoucí k přípravě kompletního finančního plánu. Tedy stanovení posloupnosti budoucích kroků v oblasti financí, díky kterým společně dojdeme k vytyčenému finančnímu cíli. Základem finančního plánu je správné zabezpečení zdraví, života a majetku s využitím finančních prostředků od státu nebo zaměstnavatele.

Sjednáme s vámi vše potřebné

Adresa

Hlaváčkovo nám. 3
796 01 Prostějov
Tel: +420 608 025 895